Agram Brokeri

U razdoblju između 2013. i 2023. godine, Društvo je izradilo približno 100 elaborata procjena vrijednosti, pri čemu vrijednost poduzeća predmeta izrađenih procjena fer vrijednosti iznosi više milijardi kuna.

Društvo se prilikom izrade procjene fer vrijednosti rukovodi standardnim načelima struke kao i odredbama Međunarodnih računovodstvenih standarda s posebnim osvrtom na MSFI 13 koji detaljno propisuje predmetnu tematiku.

Lista referenci

Pogledajte popis izvršenih procjena vrijednosti.
Reference

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više