Agram Brokeri

 S izrazitim zadovoljstvom Vas obavještavamo da je danas ovlašteno društvo Agram Brokeri d.d. počelo s radom.

Društvo je temeljem dozvole Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ovlašteno za obavljanje slijedećih poslova:

• kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu Nalogodavca
• trgovina u spekulacijske svrhe
• upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca,
• poslovi posebne burzovne trgovine
• poslovi agenta izdanja
• pokroviteljstvo izdanja
• investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire.


 

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više