Agram Brokeri

Agram TRUST počeo s radom

Agram TRUST je drugi investicijski fond pod upravljanjem Agram Investa d.d.

Ciljana struktura Fonda bit će prilagođavana prilikama koje se pružaju na financijskim tržištima, imajući u vidu postizanje troškovne efikasnosti prilagodbe portfelja. Prilikom odabira investicijskih oportuniteta, Društvo će uzimati u obzir razinu apsolutne valorizacije promatranog imovinskog oblika, kao i relativne valorizacije usporedivih imovinskih oblika. Ovisno o stanju na tržištu, težište ulaganja pomjerat će se na rizičniju odnosno manje rizičnu imovinu već ovisno o tome što je u zadanim tržišnim uvjetima oportunije.
 

Cijena udjela za 23.07.2008 iznosi 10,0599 €.

 
 

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više