Agram Brokeri

Izjava Društva u vezi objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba EU 2019/2088)

IZJAVA DRUŠTVA U VEZI OBJAVA POVEZANIH S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA (UREDBA EU 2019/2088)

Trenutno Društvo, u investicijskom procesu, uzimajući pritom u obzir svoju veličinu, organizacijsku strukturu, vrstu i obujam investicijskih usluga i proizvoda koje nudi i pruža svojim klijentima kao i dostupnost, kvantitet i kvalitet nefinancijskih izvještaja izdavatelja, ne razmatra učinke investicijskih odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Naime, Društvo je stava da trenutna kvaliteta i kvantiteta dostupnih podataka izdavatelja o ESG faktorima (tzv. nefinancijsko izvještavanje) nije dostatno te da bi njena primjena značajno umanjila opcije mogućih ulaganja i pritom moguće utjecala na ostvarenje investicijskih ciljeva klijenata odnosno na ostvaren povrat na ulaganje.

Društvo pritom niti jednu uslugu ne promovira kao 'zelenu' odnosno kao ESG održivo ulaganje, što ne znači da ih, ukoliko su dostupni, jednim dijelom ne uzima u obzir prilikom donošenja investicijskih odluka i savjeta, ali se prvenstveno vodi financijskim rezultatom odnosno financijskom održivosti ulaganja, ne ističući pritom promoviranje ESG faktora kao jedan od čimbenika i ciljeva ulaganja.


Agram Brokeri d.d.
 
Predsjednik Uprave
Ivica Putica

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više