Agram Brokeri

Agram brokeri su s ponudom margin-kredita počeli u travnju 2010., a ključna je prednost pred modelima koje nude banke u odnosu kolaterala i zajma. Banke u pravilu prate klijente kreditiranja za koje traže jednak iznos kolaterala, a Agram brokeri imaju modele prema kojima klijentu mogu odobriti margin-kredit i do pet puta veći od vrijednosti kolaterala.

Agram Brokeri - komercijalni zapisi Lider.hr: U ponudu se ponovno vraćaju margin krediti

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više