Agram Brokeri

Poštovani,

Trgovina se nastavlja dana 14.4.2020. u 14.15 sati, od 14.15 do 14.45 sati u modalitetu predotvaranja, a nakon čega počinje kontinuirana trgovina.
Burza je donijela odluku kojom se poništavaju sve transakcije sklopljene na uređenom tržištu i Progress tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. dana 14. travnja 2020. godine do 14:00:00 sati.

Agram Brokeri d.d.

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više