Agram Brokeri

Obavijest o obveznoj primjeni Poreza na dodanu vrijednost

Cijenjeni Klijenti,

Ovim putem Vas obavještavamo o izmjenama aktualnog Cjenika usluga Društva, uslijed nastupanja zakonske obveze obračunavanja PDV na određene usluge Društva.

Naime, dana 01. siječnja 2010. godine, stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne Novine br.: 87/09), koji inkorporira novi članak – 11 a. koji navodi:
 

Članak 11.a

(1) Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je sljedeće:
f) transakcije, uključujući posredovanje, ali ne i upravljanje i čuvanje, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama“


iz čega proizlazi obveza obračuna PDV-a na usluge upravljanja portfeljem financijskih instrumenata, i za usluge investicijskog istraživanja, i financijske analize.

Slijedom navedenog, Društvo će naknade za pružene usluge upravljanja portfeljem financijskih instrumenata, i za usluge investicijskog istraživanja, i financijske analize uvećati za trošak PDV-a u iznosu od 23%, s početkom primjene u prvom sljedećem obračunskom razdoblju.

S poštovanjem,
Agram Brokeri d.d.


 

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više