Obične (redovne) dionice

Obične (redovne) dionice (eng. common stocks, ordinary shares) su korporacijski, odnosno vlasnički vrijednosni papiri dioničkog društva koji osiguravaju pravo idealnog dijela vlasništva nad takvim poduzećem.

Vidi još: