Otvorena hipoteka

Otvorena hipoteka (eng. opened-end mortgage) je hipoteka koja dozvoljava ponovno zaduživanje istih prioriteta naplate tražbina na temelju imovine pod tom hipotekom.

Vidi još: