Poluga

Poluga (eng. leverage) ... pojam nije definiran do kraja.

Poluga (eng. leverage) je uobičajena inačica za djelovanje poluge.