Put-call paritetni teorem

Put-call paritetni teorem (eng. eng. put-call parity theorem) je kombinacija investicija s jednom vrstom opcija koja rezultira sintetičkim sastavijanjem druge vrste opcija.

Vidi još: