Zarade po dionici (EPS)

Zarade po dionici (eng. earnings per share) su pokazatelj veličine zarada (dobiti) nakon kamata i poreza po svakoj glavnoj običnoj dionici poduzeća.
 
Vidi još: