Špekulacija

Špekulacija (eng. speculation) je strategija trgovanja vrijednosnim papirima i drugim investicijama s izrazito kratkim horizontom njihova držanja u cilju zarađivanja na očekivanim promjenama cijena vrijednosnih papira i drugih investicija na tržištu.

Vidi još: