Stupanj poslovne poluge

Stupanj poslovne poluge (eng. degree of operating leverage) je pokazatelj multiplikativnog djelovanja poslovne poluge na ukupne zarade. Odnos izmedu kontribucije i ukupnih zarada.

Vidi još: