Tradicionalni pristup strukturi kapitala

Tradicionalni pristup (eng. traditional approach) je pristup strukturi kapitala koji pretpostavlja postojanje optimalne strukture kapitala. Po ovom pristupu trošak kapitala ima karakterističan “U“ oblik.

Vidi još: