Troškovi emisije

Troškovi emisije (eng. flotation cost) je skup troškova koji terete poduzeće kada emitira nove vrijednosne papire.

Vidi još: