Trošak povlaštenog kapitala

Trošak povlaštenog kapitala (eng. cost of preferred stock) je stopa prinosa koja mora biti primljena od investicija kako bi se postigla stopa prinosa koju očekuju povlašteni vlasnici.

Vidi još: