Tržište korporacijske kontrole

Tržište korporacijske kontrole (eng. corporate control market) je tržište na kojem se odvijaju preuzimanja dioničkih društava.

Vidi još: