Horizontalna financijska struktura

Horizontalna financijska struktura (eng. horizontal financial structure) je povezanost između dijelova aktive i dijelova pasive poduzeća.

Vidi još: