Višekratna (serijska) amortizacija obveznica

Višekratna (serijska) amortizacija obveznica (eng. serial bonds amortization) je sistem amortizacija obveznica koja se obavija u katama (serijama isplate nominalne vrijednosti i kamata) tijekom vijeka njihove amortizacije.

Vidi još: