Amortizacija obveznica

Amortizacija obveznica (eng. bonds amortization, bonds redemption) označava postupak isplate tražbina iz obveznica, dakle, otplatu nominalne vrijednosti obveznice i isplatu pripadajućih kamata.