Arbitražna teorija procjenjivanja (APT)

Arbitražna teorija procjenjivanja - APT (eng. arbitrage pricing theory) je noviji model procjene vrijednosti profitabilnih imovinskih oblika odnosno vrijednosnih papira. Nastoji objasniti strukturu cijena vrijednosnih papira.