Čisti novčani tok (net cash flow)

Čisti novčani tok (eng. net cash flow) je razlika izmedu novčanih primitaka i novčanih izdataka u određenom vremenskom razdoblju odnosno kroz određena razdoblja.