Delta

Delta je mjera očekivanih promjena cijena izvedenih vrijednosnih papira prema mogućim promjenama cijena vezane imovine.