Efikasna granica

Efikasna granica (eng. efficient frontier) je krajnja lijeva granica koja omeđuje skup svih mogućih kombinacija određenih investicija. Na toj se granici nalazi skup efikasnih portfelja koji dominiraju u odnosu na sve druge kombinacije investicija bilo sa stajališta rizika bilo sa stajališta profitabilnosti.