Opcije

Opcije (eng. options) su vrijednosni papiri izvedeni iz prometa vrijednosnih papira koji daju pravo kupnje ili prodaje vezane imovine po izvršnoj cijeni kroz određeno vrijeme ili na određeni dan.

Izvršiti opciju (eng. exercise an option) je specifičan izraz opcijskih tržišta koji označava iskorištavanje mogućnosti kupnje odnosno prodaje vezane imovine u opciji.

Izvršna cijena (eng. exercise price) je cijena fiksirana u opcijskim vrijednosnim papirima (opcije i varanti) po kojoj vlasnik tih papira može kupiti odnosno prodati vrijednosne papire (ili neku drugu imovinu) koji su predmetom opcije.

Izvršna vrijednost (eng. exercise value) je vrijednost koja se mora platiti za stjecanje vezane imovine prilikom izvršenja call opcije ili prilikom izvršenja varanta odnosno vrijednost po kojoj se mora prodati vezana imovina priilikom izvršenja put opcije.

Premija (eng. premium) je izraz u trgovanju s opcijama koji označava cijenu plaćenu za neku opciju.

Vidi još: