Fer tržišna cijena

Fer tržišna cijena (eng. fair market price) je tržišna cijena postignuta na transparentnom tržištu između strana koje nisu bile ničim opterećene.