Izvan novca

Izvan novca (eng. out of the money) je žargonski izraz za opcije ili varante koji označava da je tržišna cijena vezane imovine u opciji odnosno u varantu u odnosu na njenu izvršnu cijenu nepovoljna za izvršenje ovih instrumenata.

Vidi još: