Jednoindeksni model

Jednoindeksni modeli (eng. single index models) jesu modeli koji određuju zahtijevani prinos na kapitalnu imovinu prema kretanju jednog čimbenika. Po pravilu, tržišnog indeksa. Jedan od oblika teorija tržišta kapitala.