Kumulativne preferencijalne dionice

Kumulativne preferencijalne dionice (eng. cumulative preferences shares) je preferencijalne dionice s kumulativnim pravom na preferencijalne dividende.

Kumulativno pravo na dividende (eng. cumulative feature) — pravo da se sve zaostale, dakle neisplaćene garantirane dividende na preferencijalne dionice iz prošlosti moraju isplatiti prije isplate bilo kakvih dividendi, kako na obične teko i na druge dionice.