Likvidacija

Likvidacija (eng. liquidation) je postupak definitivnog prestanka rada poduzeća i njegovog formalnog nestajanja iz sudskog registra koja se ne odvija preko suda.

Vidi još: